User Image 2

טופס הרשמה - לימודי תואר שלישי - פרטים אישיים

דילוג עד נקודת תוכן דף
פרטים אישיים פרטים אקדמיים מסמכים וקבצים תקנונים תשלום סיום הרשמה
כל השדות המסומנים ב* הינם שדות חובה


פרטים אישיים

יש לציין מספר הכולל ספרת ביקורת, המספר צריך להיות בן 9 ספרות
כמו שמופיע בתעודת הזהות
כמו שמופיע בתעודת הזהות

פרטי התקשרות

כתובת מגורים

פרטים נוספים

       
יש לבחור תאריך מלוח השנה או להקליד תאריך במבנה זה: 05/09/1985

עלייה לארץ

סיומות קבצים מותרות: TIF, TIFF, JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG, DOC, DOCX, RTF, PDF, PPT, PPTS, PPTX

מוגבלות פיזית

למשל: מוגבלות פיזית / חושית / קוגנטיבית / נכות צה"ל (חשוב לנו לדעת על מנת להיערך בהתאם)
       
במידה ויש לכם הערות נוספות אנא רשמו אותן כאן

אישור קבלת מידע

הנני מאשר/ת בזאת לקבל מאוניברסיטת רייכמן ומהגופים הקשורים אליה עדכונים והודעות בנוגע ללימודים ולנושאים הקשורים ללימודים, באמצעות הודעות מסר קצר, הודעות דוא"ל ובדרכים אחרות. ידוע לי שהודעות כאלה עשויות לכלול דברי פרסומת מטעם האוניברסיטה או מטעם צדדים שלישיים, ואני מסכים/מה לקבל אותן.